kelfsstraat.info

Vanaf de 7de eeuw vestigen zich de Galliƫrs in onze contreien. Voor onze

buurt zijn dat de Nerviers, terwijl over de Dijle, de Eburonen heersten.

Van
Voor de Romeinen

Deze kaart en meer informatie vindt U hier: