Disclaimer
kelfsstraat.info
De gegevens op onze webpagina's zijn zo zorgvuldig en volledig mogelijk opgesteld. Het straatcomité kan echter niet de correctheid van de informatie garanderen vermits het straatcomité zelf afhankelijk is van informatie van derden. De gebruiker moet er zich tevens van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan van tevoren op de hoogte wordt gebracht. Deze website en de vermelde gegevens moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid worden gehanteerd. Omwille van dit alles kan het straatcomité niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade ook veroorzaakt door de inhoud, het gebruik, de links, ... aanwezig op de site. Het straatcomité is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe organisaties waarnaar verwezen wordt. Auteursrechtelijke bescherming en bronvermelding Alle teksten en illustraties op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. U kunt ze afdrukken voor privé-gebruik. Een bredere verspreiding kan enkel na toestemming van het straatcomité. U kunt citeren op voorwaarde dat u steeds verwijst naar de authentieke bron. De lay-out en de functionaliteit van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Het straatcomité maakt gebruik van afbeeldingen in haar bezit of ter beschikking gesteld door derden. Het straatcomité heeft redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van gedigitaliseerde werken/foto's te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden getraceerd. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed heeft het straatcomité er toch voor geopteerd om deze werken/foto's te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken. Indien u meent dat het straatcomité het auteursrecht van een fotograaf of zijn/haar erfgenamen schendt of indien u meent dat het portretrecht is geschonden, neem dan contact op met het straatcomité zodat het verder gebruik van deze werken zonder uw toestemming kan worden stopgezet. U heeft het recht om een foto waarop u en/of (een) afstammeling(en) figureert of figureren te laten verwijderen. Publicatie van officiële teksten De publicatie van officiële teksten (bv. wetteksten,…) heeft geen officieel karakter. Vragen ? e-mail: contact@kelfsstraat.info Website Kelfsstraat p/a Johan Delauré Kelfsstraat,35 3150 Haacht